מבנה התכנית ואופייה

"כלים שלובים"

קורסי התכנית חולקו לשתי קבוצות המייצגות תחומי לימוד שונים:

 

קורסים מהפקולטות ה"מזרחיות" = תחומי מדעי החיים, רפואה, הנדסה והמדעים המדויקים

 

קורסים מהפקולטות ה"מערביות" = תחומי מדעי הרוח, מדעי החברה, אמנויות, משפטים, חינוך וניהול

 

הרציונל של התכנית "כלים שלובים" הוא לחשוף את תלמידי הפקולטות המזרחיות אל תחומי הלימוד של הצד המערבי, ולהיפך: את תלמידי הפקולטות המערביות אל מקצועות הלימוד בצד המזרחי.

 

מבנה הקורסים ומהלך הלימודים:

 

• כל קורס הוא סמסטריאלי בהיקף של 2 ש"ס.

• בסוף כל קורס תתקיים בחינה או מטלה סופית אחרת שיקבע המרצה.

• ניתן ללמוד את קורסי התכנית בכל אחת משנות התואר, ומומלץ ללמוד לפחות קורס אחד כבר מן השנה הראשונה ללימודים.

• בחינות – לתשומת לבכם, מועדי א' של קורסי הכיתה בתכנית "כלים שלובים" ייערכו בשיעור האחרון של הקורס. מועד נוסף יוצע לקורסים המקוונים בפלטפורמת Moodle וקמפוס / קורסרה ומועד נוסף לקורסים מרוכזים בפלטפורמת קורסה / קמפוס. מועדי ב' ייערכו בשני ימים מרוכזים לכל הקורסים, לכן לא מומלץ להירשם ליותר מקורס אחד בכל סמסטר.

• חובה על הסטודנט לעמוד בהצלחה בדרישות הקורס.

• קורסי התכנית "כלים שלובים" יופיעו בעמוד נפרד בגיליון הציונים הרשמי של התלמיד, ולא ישוקללו בציון הסופי לתואר.

• חובה על הסטודנט להשלים את היקף לימודיו בקורסי התכנית "כלים שלובים" עד תום לימודיו לתואר ראשון.

 

• היקף הלימודים - לכל תלמיד מסלול לימודים בתכנית כלים שלובים שנקבע בהתאם לחוג/י הלימוד שלו. מידע על מספר הקורסים שעליך ללמוד ומאיזה צד (מזרח או מערב) אפשר לקבל באמצעות הטבלה או לקרוא את ההסברים המופיעים בלשונית "המסלול שלך".  
 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive