היקף הלימודים

היקף הלימודים

היקף לימודי ההעשרה בתואר הראשון:

 

קורסי כלים שלובים הם חובה במהלך התואר הראשון בהיקף של 6 ש"ס, כלומר 3 קורסים.

 

ניתן יהיה לקחת את קורסי ההעשרה בכל אחת משנות התואר, אבל מומלץ להקדים ככל האפשר ולקחת לפחות קורס אחד בשנה א'.

 

 

א. תלמידים במסלולים חד-חוגיים ובמסלולים דו-חוגיים באותה פקולטה יחויבו ב-3 קורסים כדלקמן:

 

אם הפקולטה שייכת לצד מזרח -  2 קורסים לפחות יהיו מצד מערב, ולהיפך.

 

קורס נוסף ייבחר מתוך כלל הקורסים, ובתנאי שאינו מאותה הפקולטה שבה לומד התלמיד.

 

 

ב. תלמידים במסלולים דו-חוגיים בפקולטות שונות מאותו צד יחויבו ב-2 קורסים בלבד:

 

אחד מן הצד המשלים ואחד מכלל הקורסים, ובתנאי שאינו מאותן הפקולטות שבהן לומד התלמיד.

 

 

ג. תלמידים במסלולים דו-חוגיים, כאשר חוג אחד שייך לפקולטה ממזרח והשני לפקולטה ממערב, יהיו פטורים מלימודי העשרה.

 

 

ד. יהיו פטורים מלימודי העשרה גם תלמידי: 

 

• בית הספר למקצועות הבריאות

 

• בית הספר לעבודה סוציאלית

 

• בית הספר לאדריכלות

 

• בית הספר למדעי המוח

 

המסלול הדו-חוגי במתמטיקה עם 2 חטיבות מורחבות (מבין פסיכולוגיה, סוציולוגיה, כלכלה)

 

מידע על מספר הקורסים שעליך ללמוד ומאיזה צד (מזרח או מערב) אפשר לקבל באמצעות הטבלה או לקרוא את ההסברים המופיעים בלשונית "המסלול שלך".

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive