היקף הלימודים

היקף הלימודים

היקף לימודי ההעשרה בתואר הראשון:

 

קורסי כלים שלובים הם חובה במהלך התואר הראשון בהיקף של 6 ש"ס, כלומר 3 קורסים.

ניתן יהיה לקחת את קורסי ההעשרה בכל אחת משנות התואר, אבל מומלץ להקדים ככל האפשר ולקחת לפחות קורס אחד בשנה א'.

 

 

א. תלמידים במסלולים חד-חוגיים ובמסלולים דו-חוגיים באותה פקולטה יחויבו ב-3 קורסים כדלקמן:

אם הפקולטה שייכת לצד מזרח -  2 קורסים לפחות יהיו מצד מערב, ולהיפך.

קורס נוסף ייבחר מתוך כלל הקורסים, ובתנאי שאינו מאותה הפקולטה שבה לומד התלמיד.

 

ב. תלמידים במסלולים דו-חוגיים בפקולטות שונות מאותו צד יחויבו ב-2 קורסים בלבד:

אחד מן הצד המשלים ואחד מכלל הקורסים, ובתנאי שאינו מאותן הפקולטות שבהן לומד התלמיד.

 

ג. תלמידים במסלולים דו-חוגיים, כאשר חוג אחד שייך לפקולטה ממזרח והשני לפקולטה ממערב, יהיו פטורים מלימודי העשרה.

 

ד. יהיו פטורים מלימודי העשרה גם תלמידי: 

• בית הספר למקצועות הבריאות

• בית הספר לעבודה סוציאלית

• בית הספר לאדריכלות

• בית הספר למדעי המוח

המסלול הדו-חוגי במתמטיקה עם 2 חטיבות מורחבות (מבין פסיכולוגיה, סוציולוגיה, כלכלה)

 

מידע על מספר הקורסים שעליך ללמוד ומאיזה צד (מזרח או מערב) אפשר לקבל באמצעות הטבלה או לקרוא את ההסברים המופיעים בלשונית "המסלול שלך".

 

פטור חלקי מכלים שלובים לספורטאים פעילים

ספורטאים אשר עמדו בכל חובותיהם במהלך השנה האקדמית ע"פ הגדרות יחידת הספורט וקיבלו אישור של מנהל נבחרות אס"א ת"א, יוזן להם במערכת בסוף השנה קורס מזרח אחד מתוכנית כלים שלובים.
בסוף השנה השנייה יוזן לספורטאים קורס מערב. ספורטאים לא יהיו זכאים לפטור מיותר משני קורסים בכלים שלובים בשל הפעילות הספורטיבית במהלך התואר.

לא תהיה אפשרות לספורטאים לקחת את קורסי גוף האדם (1880-0105 או 1880-0106).

ההטבה תחל כבר משנת תשע"ז, ובשנים הראשונות תהיה התחשבות בקורסים קודמים שספורטאים למדו מבחינת פטור ממזרח או מערב. שיקול הדעת הוא של ועדת ההוראה של כלים שלובים.

רשימת הזכאים תועבר לכלים שלובים בסוף שנת הלימודים (חודש יוני) והיא באחריות מנהל יחידת הספורט. 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive