מסלולי "כלים שלובים" לפי פקולטות

פקולטות מערב מדעי הרוח, מדעי החברה, אמנויות, ניהול, משפטים, בי"ס לחינוך
פקולטות מזרח מדעים מדויקים, מדעי החיים, הנדסה, רפואה
           
הפקולטה למדעי הרוח
מסלול חוג 1 חוג 2 סה"כ קורסים לפי החלוקה הבאה
קורס מזרח כלל הקורסים למעט פקולטות הבית של הסטודנט
חד-חוגי מדעי הרוח   3 2 1
דו-חוגי מדעי הרוח מדעי הרוח 3 2 1
דו-חוגי מדעי הרוח פקו' מערב 2 1 1
דו-חוגי מדעי הרוח פקו' מזרח פטור    
חוג לאחר תואר מדעי הרוח   פטור    
           
הפקולטה למדעי החברה
מסלול חוג 1 חוג 2 סה"כ קורסים לפי החלוקה הבאה
קורס מזרח כלל הקורסים למעט פקולטות הבית של הסטודנט
חד-חוגי מדעי החברה   3 2 1
דו-חוגי מדעי החברה מדעי החברה 3 2 1
דו-חוגי מדעי החברה פקו' מערב 2 1 1
דו-חוגי מדעי החברה פקו' מזרח פטור    
חוג לאחר תואר מדעי החברה   פטור    
           
הפקולטה לאמנויות
מסלול חוג 1 חוג 2 סה"כ קורסים לפי החלוקה הבאה
קורס מזרח כלל הקורסים למעט פקולטות הבית של הסטודנט
חד-חוגי אמנויות   3 2 1
דו-חוגי אמנויות אמנויות 3 2 1
דו-חוגי אמנויות פקו' מערב 2 1 1
דו-חוגי אמנויות פקו' מזרח פטור    
חוג לאחר תואר אמנויות   פטור    
           
הפקולטה לניהול
מסלול חוג 1 חוג 2 סה"כ קורסים לפי החלוקה הבאה
קורס מזרח כלל הקורסים למעט פקולטות הבית של הסטודנט
דו חוגי ניהול וחשבונאות 3 2 1
דו-חוגי ניהול פקו' מערב 2 1 1
דו-חוגי ניהול פקו' מזרח פטור    
חוג לאחר תואר ניהול   פטור    
           
הפקולטה למשפטים
מסלול חוג 1 בשילוב חוג לאחר תואר סה"כ קורסים לפי החלוקה הבאה
קורס מזרח כלל הקורסים למעט פקולטות הבית של הסטודנט
חד-חוגי משפטים   3 2 1
חד-חוגי משפטים פקו' מערב 2 1 1
חד-חוגי משפטים פקו' מזרח פטור    
           
ביה"ס לחינוך
מסלול חוג 1 חוג 2 סה"כ קורסים לפי החלוקה הבאה
קורס מזרח כלל הקורסים למעט פקולטות הבית של הסטודנט
דו-חוגי חינוך פקו' מערב 2 1 1
דו-חוגי חינוך פקו' מזרח פטור    
חוג לאחר תואר חינוך   פטור    
           
הפקולטה למדעים מדויקים
מסלול חוג 1 חוג 2 סה"כ קורסים לפי החלוקה הבאה
קורס מערב כלל הקורסים למעט פקולטות הבית של הסטודנט
חד-חוגי/מורחב מדויקים   3 2 1
דו-חוגי/ משולב מדויקים מדויקים 3 2 1
דו-חוגי מדויקים פקו' מזרח 2 1 1
דו-חוגי מדויקים פקו' מערב פטור    
דו-חוגי מתמטיקה שתי חטיבות במדעי החברה  פטור    
           
הפקולטה למדעי החיים
מסלול חוג 1 חוג 2 סה"כ קורסים לפי החלוקה הבאה
קורס מערב כלל הקורסים למעט פקולטות הבית של הסטודנט
חד חוגי מדעי החיים   3 2 1
משולב מדעי החיים פקו' מערב 2 1 1
משולב מדעי החיים פקו' מזרח פטור    
           
הפקולטה להנדסה
מסלול חוג 1 חוג 2 סה"כ קורסים לפי החלוקה הבאה
קורס מערב כלל הקורסים למעט פקולטות הבית של הסטודנט
חד חוגי הנדסה   3 2 1
משולב הנד חש' ואלק מד. המחשב 2 1 1
משולב הנד חש' ואלק פיזיקה 2 1 1
משולב הנדסה מכנית   ביוטכנולוגיה ימית 2 1 1
           
הפקולטה לרפואה
מסלול חוג 1 חוג 2 סה"כ קורסים לפי החלוקה הבאה
קורס מערב כלל הקורסים למעט רפואה או חיים
משולב רפואה מדעי החיים 2 1 1
תלמידי רפואה, רפו"ש ומקצועות הבריאות רשאים לבחור קורסים מתכנית "כלים שלובים" על בסיס מקום פנוי. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive