תלמידים חד-חוגיים

תלמידים במסלולים חד-חוגיים יחויבו בשלושה קורסים כדלקמן:

 

על תלמידי מדעי הרוח, אמנויות, מדעי החברה ומשפטים לבחור שני קורסים מן הצד המשלים - פקולטות המזרח, וקורס אחד נוסף מכלל הקורסים (מזרח או מערב) ובתנאי שאינו מאותה הפקולטה שבה לומד התלמיד.

 

על תלמידי מדעים מדויקים, מדעי החיים, הנדסה, רפואה לבחור שני קורסים מן הצד המשלים - פקולטות המערב, וקורס אחד נוסף מכלל הקורסים (מזרח או מערב) ובתנאי שאינו מאותה הפקולטה שבה לומד התלמיד.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive