רישום לקורסי "כלים שלובים"

הרישום לקורסי "כלים שלובים" הוא סמסטריאלי. להלן ההנחיות ומועדי הרישום לקורסי סמסטר ב' תשע"ז.

 

הרישום לתלמידים המחויבים ב"כלים שלובים" יתבצע באינטרנט, במידע האישי לסטודנטים, בשיטת כל הקודם זוכה. ברישום המקוון ניתן להירשם לקורס אחד בלבד, למעט תלמידים שזוהי השנה האחרונה ללימודיהם, אשר יכולים להירשם לשני קורסים לכל היותר. תלמידי שנה א' או ב' המעוניינים להירשם ליותר מקורס אחד בסמסטר על בסיס מקום פנוי באמצעות טופס מקוון הרשמה מאוחרת.

תלמידים שאינם מחויבים ב"כלים שלובים" יכולים להירשם לקורסי התכנית על בסיס מקום פנוי בתום המקצים (מ-16/3/2017).

 

הרישום המקוון (במידע האישי לתלמיד) יתבצע בשלושה מקצים:  

מקצה 1 – הרישום פתוח לתלמידים המחויבים ב"כלים שלובים", שזוהי השנה האחרונה ללימודיהם.

מועדי רישום: 19/2/2017 בשעה 11:00 עד 22/2/2017 בשעה 14:00.

 

מקצה 2 – הרישום פתוח לכל התלמידים המחויבים ב"כלים שלובים".

מועדי רישום: 26/2/2017 בשעה 11:00 עד 1/3/2017 בשעה 14:00.

 

מקצה 3 – נועד לשינויים בהרשמה (הרשמה מאוחרת או ביטול) על בסיס מקום פנוי.

מועדי רישום: 8/3/2017 בשעה 11:00 עד 15/3/2017 בשעה 14:00 (תחילת הסמסטר).

 

מ-16/3/2017 ועד סוף השבוע השני של סמסטר ב' ייפתח הרישום על בסיס מקום פנוי לכלל הסטודנטים באוניברסיטה, לרבות תלמידים המחויבים ב"כלים שלובים" המעוניינים להירשם לקורסים נוספים מעבר למכסה המותרת להם. הרישום יתבצע באמצעות טופס מקוון שנמצא באתר האינטרנט של התכנית.

 

 

ההרשמה לסמסטר ב' תשע"ז נסגרה. אין אפשרות להירשם.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive