רישום לקורסי "כלים שלובים"

הנחיות ומועדי הרישום לקורסי סמסטר ב' תשע"ח 

הרישום לקורסי "כלים שלובים" הוא סמסטריאלי.

מועדי הרישום לקורסי סמסטר ב' יפורסמו לקראת סוף סמסטר א'

 

הרישום לסמסטר א' הסתיים. ביטולי קורסים יתקבלו במהלך השבועיים הראשונים ללימודים בדוא"ל.

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive