רישום לקורסי "כלים שלובים"

רישום לקורסי כלים שלובים תש"פ

הרישום לקורסי "כלים שלובים" הוא סמסטריאלי.

הרישום לתלמידים המחויבים ב"כלים שלובים" יתבצע החל משנת תש"פ דרך מערכת הבידינג.  

ברישום המקוון ניתן להירשם לקורס אחד בלבד, למעט תלמידים שזוהי השנה האחרונה ללימודיהם, אשר יכולים להירשם לשני קורסים לכל היותר.

 

סמסטר א':

סמסטר א': הרישום המקוון (דרך מערכת בידינג) יתבצע בשני מקצים:  

מקצה 1 – 12/9/19 בשעה 11:00 עד 16/9/19 בשעה 10:00.

מקצה 2 – 24/9/19 בשעה 11:00 עד 26/9/19 בשעה 10:00.

מ-23/10/19 ועד ה-7/11/19 ייפתח הרישום על בסיס מקום פנוי לכלל הסטודנטים באוניברסיטה, לרבות תלמידים המחויבים ב"כלים שלובים" המעוניינים להירשם לקורסים נוספים מעבר למכסה המותרת להם. הרישום יתבצע באמצעות טופס מקוון שנמצא באתר האינטרנט של התכנית. רשימת הקורסים שבהם נותר מקום, תתפרסם בעמוד זה ב-22 באוקטובר 2019.

 

סמסטר ב':  

הרישום יתבצע באותו אופן כמו בסמסטר א'. פרסום המועדים המדויקים יימסר בהמשך.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive