רישום לקורסי "כלים שלובים"

רישום לקורסי כלים שלובים תש"פ

הנחיות

  • הרישום לקורסי "כלים שלובים" הוא סמסטריאלי. מועדי הרישום לקורסי סמסטר ב' מפורסמים באתר ותצא הודעה לגביהם.
  • הרישום לקורסי "כלים שלובים" מתבצע השנהבפעם הראשונה בבידינג.
  • זהו בידינג נפרד מהבידינג של חוגי הלימוד.
  • ניתן להירשם לקורס אחד בלבד, למעט תלמידים שזוהי השנה האחרונה ללימודיהם,  שיכולים להירשם לשני קורסים לכל היותר.
  • צריך לבחור לפחות 5 קורסים בבידינג ולסדרם לפי סדר העדיפויות הרצוי לכם. יש לתת מלוא הנקודות לקורס המבוקש, ואפס נקודות לשאר הקורסים, אך לדאוג שהעברת הנקודות תהיה אוטומטית – כך במידה ובחירתכם הראשונה לא תתקבל, כל הנקודות יעברו לקורס הבא שבחרתם.

הקצאת נקודות: 20 נקודות לכלל הסטודנטים. 35 נקודות לסטודנטים בשנה האחרונה ללימודיהם.

 

מועדי הרישום לקורסי סמסטר ב' תש"ף 

 

סמסטר ב': הרישום המקוון (דרך מערכת הבידינג) יתבצע בשני מקצים:  

מקצה 1 – 11/02/20 בשעה 11:00 עד 16/02/20 בשעה 10:00.

מקצה 2 – 25/02/20 בשעה 11:00 עד 27/02/20 בשעה 10:00.

 

מ-01/03/20 ועד ה-12/03/20 ייפתח הרישום על בסיס מקום פנוי לכלל הסטודנטים באוניברסיטה, לרבות תלמידים המחויבים ב"כלים שלובים" המעוניינים להירשם לקורסים נוספים מעבר למכסה המותרת להם. רשימת הקורסים בהם יש מקום פנוי תפורסם באתר "כלים שלובים" בלשונית "רישום" ב-27/02/20.

הרישום יתבצע באמצעות טופס מקוון שנמצא באתר האינטרנט של התכנית. טפסים שישלחו לפני התאריך לא יטופלו.

* ייתכנו שינויים בתאריכים עד 1 בפברואר 2020.

 

דגשים חשובים:

יש לעקוב אחר שינויים במערכת השעות ובלוח הבחינות, וכן להתעדכן בסילבוסים. ייתכנו שינויים, בעיקר עד פתיחת הרישום.

קורסים מקוונים – ניתן להירשם במהלך התואר ל-2 קורסים מקוונים של פלטפורמות חיצוניות (Coursera, edX, Campus  -מתחילים במספר 1882) לכל היותר!

בדף הבית של התכנית תמצאו מידע מפורט על הדרישות מסטודנטים שונים בפקולטות שונות, וכן טפסים להרשמה מאוחרת ובקשות לוועדת הוראה.

להתייעצות ולמידע אתם מוזמנים לפנות אלינו.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive