רישום לקורסי "כלים שלובים"

הנחיות ומועדי הרישום לקורסי סמסטר א' תשע"ח 

(הרישום לקורסי "כלים שלובים" הוא סמסטריאלי. מועדי הרישום לקורסי סמסטר ב' יפורסמו במהלך סמסטר א').

הרישום לתלמידים המחויבים ב"כלים שלובים" יתבצע באינטרנט, במידע האישי לסטודנטים, בשיטת כל הקודם זוכה.

ברישום המקוון ניתן להירשם לקורס אחד בלבד, למעט תלמידים שזוהי השנה האחרונה ללימודיהם, אשר יכולים להירשם לשני קורסים לכל היותר.

 

הרישום המקוון (במידע האישי לתלמיד) לסמסטר א' יתבצע בשלושה מקצים:  

מקצה 1 – הרישום פתוח לתלמידים המחויבים ב"כלים שלובים", שזוהי השנה האחרונה ללימודיהם.

מועדי רישום: 14/9/17 בשעה 11:00 עד 19/9/2017 בשעה 14:00.

מקצה 2 – הרישום פתוח לכל התלמידים המחויבים ב"כלים שלובים".

מועדי רישום: 26/9/17 בשעה 11:00 עד 2/10/17 בשעה 14:00.

מקצה 3 – נועד לשינויים בהרשמה (הרשמה מאוחרת או ביטול) על בסיס מקום פנוי.

מועדי רישום: 18/10/2017 בשעה 11:00 עד 25/10/17 בשעה 14:00 (תחילת הסמסטר).

 

מ-25/10/2017 ועד סוף השבוע השני של סמסטר א':

ייפתח הרישום על בסיס מקום פנוי לכלל הסטודנטים באוניברסיטה, לרבות תלמידים המחויבים ב"כלים שלובים" המעוניינים להירשם לקורסים נוספים מעבר למכסה המותרת להם.

הרישום יתבצע באמצעות טופס מקוון שנמצא באתר האינטרנט של התכנית.

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive