פנייה לוועדת ההוראה - פטורים

החלטת ועדת ההוראה תפורסם בהערות לתלמיד במידע האישי.

בקשות לפטור על סמך קורס שנלמד במוסד אקדמי אחר

 

יש להדפיס ולמלא את הטופס, לצרף סילבוס וגיליון ציונים רשמי ולהעביר למזכירות "כלים שלובים".

 

להורדת טופס בקשה לפטור >

 

בקשות לפטור על סמך קורס שנלמד באוניברסיטת תל אביב או על סמך השכלה אקדמית
 

יש למלא את הפרטים בטופס המקוון שלהלן:
 

 

 

פרטים אישיים:

 

אל ועדת ההוראה:

* = שדה חובה
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive