פנייה לוועדת ההוראה - פטורים

הודעה חשובה: פניות לוועדת ההוראה לגבי פטורים  מטופלים תוך חודשיים בערך.
פטורים המוגשים במהלך אוגוסט וספטמבר ייענו רק כחודשיים לאחר תחילת הלימודים.
אנחנו ממליצים להגיש את הבקשות בתחילת השנה כדי למנוע עיכובים וטעויות.

 

לקבלת פטור עבור קורסים שבוצעו, יש לפנות לוועדת הוראה בעזרת הטפסים המצורפים.

 

לעזרתכם - עיקרי העקרונות לקבלת הפטורים

פטור הוא תמיד קורס מול קורס – ללא קשר לכמות נ"ז בקורס. החשיבות היא של הנושא הנלמד ולא מספר הנקודות שנלמדו.

העקרונות לקבלת פטור על קורס מסוים לוקחים בחשבון את תמהיל הלימודים של המבקש. למשל: סטודנט למדעי הרוח לא יוכל לקבל הכרה בקורס מדעי הרוח.

הפטור יינתן עבור "מזרח" או "מערב" לפי אופי הקורס שנלמד. אין אפשרות לקבל פטור לצד אחד בגין קורס שנלמד בצד השני.

עבור קורסים מעשיים, טכניים או מלמדי פרקטיקה (שפה, סדנה, תכנות, מעבדה וכדומה), לא יינתן פטור מכלים שלובים.

 

עבור קורס שנלמד באוניברסיטה אחרת

יש להציג ציון 70 לפחות ע"י גיליון ציונים רשמי, עבור קורס שהועבר ע"י מרצה אקדמאי (ד"ר או פרופסור) ולהוסיף סילבוס מסודר.

ידונו רק קורסים ממוסד אקדמי מוכר – לא כולל קורסים בבתי ספר להנדסאים, מכינות אוניברסיטאיות וכדומה.

העקרונות לקבלת פטור על קורס מסוים לוקחים בחשבון את תמהיל הלימודים של המבקש. למשל: סטודנט למדעי הרוח לא יוכל לקבל הכרה בקורס מדעי הרוח.

אפשר לבקש כפטור על לימודים באוניברסיטה אחרת: קורס אחד עבור לימודים של סמסטר אחד, 2 קורסים עבור לימודים של שנה ומעל 3 סמסטרים – יכול להיות פטור מלא.

ההחלטה הסופית לגבי הפטורים היא תמיד של וועדת ההוראה. אין בעקרונות המפורטים פה כדי להתחייב למתן פטור זה או אחר.

קורסים שנלמדו במסגרת מכינות אקדמיות אינם מוכרים לקרדיט אקדמי, גם לא ב"כלים שלובים".

 

פטורים בגין קורסים צבאיים

קורסי אע"מ, אח"מ ואמ"מ  מתכנית חמ"ן שחקים מקנה פטור מקורס מערב אחד.

לימודים במסגרת קורס טיס מזכים ב- 2 קורסים לכל היותר לפי הסמסטרים. (אוירודינמיקה שייך להנדסה. כל שאר הקורסים המזרחיים למדעים מדוייקים וקורסים בעלי אוריינטציה מערבית - לפי הסילבוס).

קורס שוב"ל מקנה פטור מקורס מזרח אחד.

קורסים צבאיים אחרים אינם מוכרים.

ההחלטה הסופית לגבי הפטורים היא תמיד של וועדת ההוראה. אין בעקרונות המפורטים פה כדי להתחייב למתן פטור זה או אחר.

 

קורסים שנלמדו באוניברסיטת תל אביב

מקנים פטור לפי ההתאמה לתמהיל "כלים שלובים" של הסטודנט והציון בקורסים הוא 60 לכל הפחות. אין צורך לספק סילבוס וגיליון ציונים.

ההחלטה הסופית לגבי הפטורים היא תמיד של וועדת ההוראה. אין בעקרונות המפורטים פה כדי להתחייב למתן פטור זה או אחר.

 

החלטת ועדת ההוראה תפורסם בהערות לתלמיד במידע האישי.

 

 

להורדת טופס בקשה לפטור על סמך קורס מאוניברסיטה אחרת או קורס צבאי כאן

את הטופס המלא ומסמכים נלווים נא לשלוח סרוקים במייל באיכות טובה ל: core@tauex.tau.ac.il 

 

 

 

לבקשת פטור על סמך קורס שנלמד באוניברסיטת תל-אביב:

 

פרטים אישיים:

 

אל ועדת ההוראה:

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive