זכויות עובדים וצדק חברתי

פרופ

פרופסור בפקולטה למשפטים ובחוג ללימודי עבודה. סיים לימודי משפטים בתואר הראשון באוניברסיטה העברית ואת התארים המתקדמים למד באוניברסיטת הרווארד. המחקר שלו עוסק בהשפעתו של החוק על שוק העבודה ומדינת הרווחה.

תחומי המחקר וההוראה שלו כוללים בין היתר את לימוד שוק העבודה ודיני העבודה, מדינת רווחה, אפליה בתעסוקה, הגירה ואזרחות. בתחום העבודה הוא עוסק בנושאים של חוזי עבודה אישיים, חוזי עבודה "לא טיפוסיים" וחברות כוח אדם, יחסי עבודה קיבוציים, שביתות, הסדרה גלובלית של שוק העבודה ושילוב עובדים במשילות תאגידית.

פרופ' מונדלק שימש מנהל מרכז מינרבה לזכויות אדם ומרצה אורח באוניברסיטאות יוקרתיות. פרסם שלושה ספרים ולמעלה מחמישים מאמרים ופרקים בספרים.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive