קורס: צמתי הכרעה בציונות, ביישוב ובמדינת ישראל, 1881–1981

פרופ

מרצה בכיר להיסטוריה של עם ישראל, עשה את לימודי הדוקטורט בבית הספר למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג באוניברסיטת תל-אביב, בהנחייתה של פרופ' אניטה שפירא. תחומי התמחותו הם התנועה הציונית, היישוב היהודי, יחסי יהודים-ערבים, תנועת העבודה, הקיבוץ, ומדינת ישראל בעשורים הראשונים. הוא עורך "ישראל – כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל: היסטוריה, תרבות, חברה" (החל משנת 2003) ומזכיר המערכת ואחראי על מדור הביקורת בכתב העת The Journal of Israeli History במסגרת המכון לחקר הציונות וישראל. ד"ר חזן פרסם ספר ולמעלה מעשרים מאמרים. הוא קיבל פרס הצטיינות בהוראה.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive