לוח בחינות - תשע"ח

enlightened יש לעקוב אחר שינויים במערכת השעות ובלוח הבחינות

 

אנא עקבו אחר עדכונים בעניין שעת הבחינה.

מיקום הבחינה יתפרסם יום לפי הבחינה בלשונית "מיקום הבחינה" באתר זה.

לגבי עבודות: מרצה הקורס יודיע על הדרך להגשת העבודה. (בדוא"ל, ב-Moodle או בעותק קשיח למשרדי "כלים שלובים").

 

 

סמסטר א'

         
 

קורסי מזרח

 

מועד א'

 

מועד ב'

 

1880-0101-01

הגנום האנושי: שיטות לקריאתו, הבנתו והשלכות על הפרט והחברה

בחינה

16/01/2018

08:00

22/03/2018

16:00

1880-0103-01

האבולוציה של האדם

בחינה

17/01/2018

18:15

22/03/2018

16:00

1880-0105-01

פעילות גופנית בריאותית

בחינה

18/01/2018

16:15

22/03/2018

16:00

1880-0304-01

תופעות קוואנטיות בחיי היוםיום ומעבר להם

בחינה

16/01/2018

18:15

22/03/2018

16:00

1880-0309-01

עולם שטוח, עולם עגול: סדר, מחזוריות ומאבקים פרדיגמטיים במדע

בחינה

21/01/2018

18:15

22/03/2018

16:00

1880-0310-01

רציפות או בדידות: 300 שנות מסע בעקבות מבנה החומר

בחינה

18/01/2018

18:15

22/03/2018

16:00

1880-0402-01

שעונים ביולוגיים

בחינה

21/01/2018

16:15

22/03/2018

16:00

1880-0411-01

צמחים בעלי פרחים

בחינה

17/01/2018

16:15

22/03/2018

16:00

1880-0501-01

אות ועוד: נושאים בסיסיים בעיבוד אותות

בחינה

21/01/2018

16:15

22/03/2018

16:00

1880-0306-01

כדור הארץ כפלנטה מאפשרת חיים

בחינה

12/01/2018

09:00

23/03/2018

09:00

1880-0407-01

קוגניציה בבעלי חיים

בחינה

12/01/2018

09:00

23/03/2018

09:00

1882-0303-01

רעיונות מרכזיים בפיזיקה

בחינה

11/01/2018

16:00

23/03/2018

09:00

1882-0404-01

Understanding Plants

בחינה

11/01/2018

16:00

23/03/2018

09:00

1882-0501-01

מבוא לאנרגיה מתחדשת

בחינה

08/12/2017

09:00

05/01/2018

09:00

1883-0401-01

האתגר הסביבתי

עבודה

11/02/2018

     
 

קורסי מערב

 

מועד א'

 

מועד ב'

 

1880-0602-01

תורת המדינה: שיעור מבוא לפילוסופיה פוליטית

בחינה

18/01/2018

08:15

22/03/2018

16:00

1880-0604-01

צומתי הכרעה בציונות, ביישוב ובמדינת ישראל 1981-1881

בחינה

18/01/2018

16:15

22/03/2018

16:00

1880-0612-01

צורות וצלילים – לשון, אוזן ומוח

בחינה

16/01/2018

18:15

22/03/2018

16:00

1880-0622-01

האביב הערבי: אלי מזרח תיכון חדש

בחינה

15/01/2018

18:15

22/03/2018

16:00

1880-0624-01

פילוסופיה בסין הקלאסית

עבודה

22/03/2018

     

1880-0625-01

מבוא להיסטוריה ופילוסופיה של הפיזיקה

בחינה

21/01/2018

16:15

22/03/2018

16:00

1880-0632-01

פרשה בשבוע

עבודה

15/01/2018

14:15

   

1880-0639-01

בין נבוכדנאצר לאלכסנדר-ההיסטוריה של יהודה בראשית ימי הבית השני

בחינה

17/01/2018

10:15

22/03/2018

16:00

1880-0805-01

מוזיקת שנות ה-60: התהוות ומהפכה

בחינה

15/01/2018

18:15

22/03/2018

16:00

1880-0813-01

פסיכולוגיה בקולנוע

בחינה

18/01/2018

18:15

22/03/2018

16:00

1880-0890-01

ביקור התזמורת א

בחינה

16/01/2018

17:30

22/03/2018

16:00

1880-1007-01

ילידים דיגיטליים

עבודה

25/02/2018

     

1880-1008-01

המקורות פילוסופיים ואינטלקטואליים (בערבית)

בחינה

21/01/2018

18:15

22/03/2018

16:00

1880-1010-01

פוליטיקה 2.0 - אסטרטגיה פוליטית אונליין

בחינה

18/01/2018

08:15

22/03/2018

16:00

1880-1801-01

ויקיפדיה: מיומנות של יצירה וצריכת מידע

עבודות

15/01/2018

     

1880-0606-01

הבודהיזם המשוגע: חכמה, שיגעון ומודרניות בתורת הזן-בודהיזם

בחינה

12/01/2018

09:00

23/03/2018

09:00

1880-0610-01

המהפכה המדעית מקופרניקוס ועד ניוטון

בחינה

12/01/2018

09:00

23/03/2018

09:00

1880-0613-01

דמוקרטיה, ליברליזם וקפיטליזם: ארה"ב מהקמתה ועד ימינו

בחינה

12/01/2018

09:00

23/03/2018

09:00

1880-0628-01

מבוא לסוציולוגיה של האמנות

בחינת בית

21/01/2018

10:00

25/03/2018

10:00

1880-0801-01

סיפור העין; המבט באמנות

בחינה

12/01/2018

09:00

23/03/2018

09:00

1880-0804-01

תחנות בתרבות המערב

בחינה

12/01/2018

09:00

23/03/2018

09:00

1882-0601-01

The Fall & Rise of Jerusalem

בחינה

08/12/2017

09:00

05/01/2018

09:00

1882-0602-01

The Emergence of the Modern Middle East

בחינה

08/12/2017

09:00

05/01/2018

09:00

1882-0603-01

The Holocaust

בחינה

08/12/2017

09:00

05/01/2018

09:00

1882-0604-01

The History of Modern Israel

בחינה

08/12/2017

09:00

05/01/2018

09:00

1882-1001-01

מבוא למדעי הפסיכולוגיה

בחינה

08/12/2017

09:00

05/01/2018

09:00

1882-1401-01

Economic Growth & Distributive Justice

בחינה

08/12/2017

09:00

05/01/2018

09:00

1883-0602-01

גאווה, נידוי ושינוי

עבודה

11/02/2018

     

1883-0701-01

שיוויון הזדמנויות בחינוך

עבודה

11/02/2018

 

   

1883-0702-01

ננו לווינים - מחינוך למדעים למהפכת החלל

עבודה

11/02/2018

     

1883-1002-01

גזענות והמאבק בה

עבודה

11/02/2018

     
 

סמסטר ב'

         
 

קורסי מזרח

 

מועד א'

 

מועד ב'

 

1880-0106-01

גוף האדם: הבסיס האנטומי והפיזיולוגי של היציבה, התנועה והאימון הגופני

בחינה

10/06/2018

14:15

24/07/2018

09:00

1880-0405-01

סוגיות בהתנהגות בעלי חיים

בחינה

10/06/2018

16:15

24/07/2018

09:00

1880-0410-01

מדע בשליחות הסביבה – אתגרים אקולוגיים ואפיקי פתרונות

בחינה

11/06/2018

16:15

24/07/2018

09:00

1880-0313-01

שמשות וכוכבי לכת: חייהם ומותם

בחינה

11/06/2018

18:15

24/07/2018

09:00

1880-0308-01

השלם וסך חלקיו – תפיסות יסוד בתיאוריה של חומרים

בחינה

12/06/2018

16:15

24/07/2018

09:00

1880-0311-01

אטום, גרעין, איזוטופים, ביקוע גרעיני והשלכותיו

בחינה

12/06/2018

18:15

24/07/2018

09:00

1880-0502-01

מבוא פיזיקלי לחקר המוח

בחינה

12/06/2018

18:15

24/07/2018

09:00

1880-0406-01

צמחי תועלת

בחינה

13/06/2018

16:15

24/07/2018

09:00

1880-0409-01

הציפורים הנודדות אינן יודעות גבולות: היבטים רב-תחומיים בחקר הציפורים

בחינה

13/06/2018

16:15

24/07/2018

09:00

1880-0412-01

איך מארגנים חיים? התא כמודל

בחינה

13/06/2018

16:15

24/07/2018

09:00

1880-0301-01

אשנב למדעי המחשב

בחינה

14/06/2018

08:15

24/07/2018

09:00

1880-0102-01

הבסיס התאי והמולקולרי של הסרטן

בחינה

08/06/2018

09:00

31/07/2018

09:00

1880-0104-01

כיצד המדע מתמודד עם מחלות המוח

בחינה

08/06/2018

09:00

31/07/2018

09:00

1880-0108-01

הרפתקאות לאורכו של הגנום האנושי

בחינה

08/06/2018

09:00

31/07/2018

09:00

1880-0403-01

התמודדות האדם עם מחלות נגיפיות

בחינה

08/06/2018

09:00

31/07/2018

09:00

1882-0303-02

רעיונות מרכזיים בפיזיקה

בחינה

08/06/2018

09:00

31/07/2018

09:00

1882-0404-02

Understanding Plants

בחינה

08/06/2018

09:00

31/07/2018

09:00

1882-0413-02

Viruses and How to Beat Them

בחינה

04/05/2018

09:00

24/07/2018

09:00

1882-0501-02

מבוא לאנרגיה מתחדשת

בחינה

04/05/2018

09:00

24/07/2018

09:00

1883-0101-01

אורח חיים בריא במאה ה-21

עבודה

08/07/2018

 

   

1883-0102-01

מי מפחד ממחלות נפש?

עבודה

08/07/2018

 

   
 

קורסי מערב

 

מועד א'

 

מועד ב'

 

1880-1006-01

פוליטיקה וממשל בישראל

בחינה

11/06/2018

16:15

24/07/2018

09:00

1880-0636-01

מדוע שפות משתנות?

בחינה

11/06/2018

16:15

24/07/2018

09:00

1880-0805-02

מוסיקת שנות ה-60: התהוות ומהפיכה

בחינה

11/06/2018

18:15

24/07/2018

09:00

1880-0891-01

ביקור התזמורת ב

בחינה

14/06/2018

16:15

24/07/2018

09:00

1880-0607-01

דתיות, מדעיות והמסורת היהודית: מבט חדש על טקסטים עתיקים

בחינה

11/06/2018

08:15

24/07/2018

09:00

1880-1202-02

האינטרנט – מהויות, היבטים והשלכות

בחינה

13/06/2018

10:15

24/07/2018

09:00

1880-0703-01

עניין של נקודת מבט: חשיבה יצירתית במתמטיקה

בחינה

13/06/2018

18:15

24/07/2018

09:00

1880-0623-01

פרקי מבוא לפילוסופיה

בחינה

14/06/2018

08:15

24/07/2018

09:00

1880-0630-01

בודהה האמריקני: נוכחות תורות המזרח בתרבות המערב

בחינה

08/06/2018

09:00

31/07/2018

09:00

1880-0634-01

החוויה המיסטית - רוח, שגעון וייחוד ארוטי בקיום האנושי

בחינה

08/06/2018

09:00

31/07/2018

09:00

1880-0812-01

היפה, הנצחי והמאתגר: מהי יצירת מופת?

בחינה

08/06/2018

09:00

31/07/2018

09:00

1880-0814-01

סיפורים גותיים - זהות, רגש ופנטזיה בגרמניה מימי הביניים אל המאה ה-20

בחינה

08/06/2018

09:00

31/07/2018

09:00

1882-0601-02

The Fall & Rise of Jerusalem

בחינה

04/05/2018

09:00

24/07/2018

09:00

1882-0602-02

The Emergence of the Modern Middle East

בחינה

04/05/2018

09:00

24/07/2018

09:00

1882-0603-02

The Holocaust

בחינה

04/05/2018

09:00

24/07/2018

09:00

1882-0604-02

The History of Modern Israel

בחינה

04/05/2018

09:00

24/07/2018

09:00

1882-0605-01

The Arab-Islamic History: From Tribes to Empires

בחינה

04/05/2018

09:00

24/07/2018

09:00

1882-1001-02

מבוא למדעי הפסיכולוגיה

בחינה

04/05/2018

09:00

24/07/2018

09:00

1882-1401-02

Economic Growth & Distributive Justice

בחינה

08/06/2018

09:00

31/07/2018

09:00

1883-0603-01

ממחשבה כלכלית להשפעה חברתית

עבודה

08/07/2018

     

1883-1001-01

דמוקרטיה, אזרחות פעילה ואקטואליה - בין תיאוריה למעשה

עבודה

08/07/2018

     
 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive