לוח בחינות - תשע"ז

enlightened יש לעקוב אחר שינויים במערכת השעות ובלוח הבחינות

 

בקורסים שבהם סימן * ליד שעת הבחינה - ייתכן שיחול שינוי בשעה, והבחינה תיערך לבסוף בשעה שבה השיעור מתקיים. אנא עקבו אחר הפרסומים בעניין שעת הבחינה.

קורסים שבהם המטלה הסופית היא עבודה - מועדי ההגשה המדויקים יתפרסמו על ידי המרצה.

מס' קורס שם הקורס מועד א שעה מועד ב שעה 
סמסטר א
1880.0402 שעונים ביולוגיים 29/01/2017 16:15 31/03/2017 09:00
1880.0309 עולם שטוח, עולם עגול - סדר, מחזוריות ומאבקים פרדיגמטיים במדע 29/01/2017 18:15 30/03/2017 16:15
1880.0407 קוגניציה בבעלי חיים 23/01/2017 16:15 31/03/2017 09:00
1880.0101 הגנום האנושי: שיטות לקריאתו, הבנתו וההשלכות על הפרט והחברה 24/01/2017 08:00 31/03/2017 09:00
1880.0410 מדע בשליחות הסביבה – אתגרים אקולוגיים ואפיקי פתרונות 24/01/2017 16:15 31/03/2017 09:00
1880.0304 תופעות קוואנטיות בחיי היומיום ומעבר להם 24/01/2017 18:15 30/03/2017 16:15
1880.0411 צמחים בעלי פרחים 25/01/2017 16:15 31/03/2017 09:00
1880.0103 האבולוציה של האדם  25/01/2017 18:15 31/03/2017 09:00
1880.0105 פעילות גופנית בריאותית 26/01/2017 16:15 30/03/2017 16:15
1880.0310 רציפות או בדידות – 300 שנות מסע בעקבות מבנה החומר 26/01/2017 16:15 30/03/2017 16:15
1880.0306 כדור הארץ כפלנטה מאפשרת חיים 20/01/2017 09:00 31/03/2017 09:00
1882.0404 What a Plant Knows and Other Things you didn't know about Plants 20/01/2017 09:00 31/03/2017 09:00
1882.0501 מבוא לאנרגיה מתחדשת 16/12/2016 09:00 31/03/2017 09:00
1880.0805 מוזיקת שנות ה-60: התהוות ומהפכה 29/01/2017 18:15 31/03/2017 09:00
1880.1008 المصادر الفلسفية والفكرية للعلوم  29/01/2017 18:15 31/03/2017 09:00
1880.0628 מבוא לסוציולוגיה של האמנות 23/01/2017 16:15 30/03/2017 09:00
1880.0622 "האביב הערבי" -  אֱלֵי מזרח תיכון אחר 23/01/2017 18:15 31/03/2017 09:00
1880.1801 ויקיפדיה: מיומנויות של יצירה וצריכת ידע עבודה      
1880.0624 פילוסופיה בסין הקלאסית 24/01/2017 16:15 30/03/2017 09:00
1880.0612 צורות וצלילים - לשון, אוזן ומוח 24/01/2017 18:15 31/03/2017 09:00
1880.0625 מבוא להיסטוריה ולפילוסופיה של הפיזיקה 25/01/2017 16:15 31/03/2017 09:00
1880.1008 ילידים דיגיטליים עבודה      
1880.0602 תורת המדינה; שיעור מבוא לפילוסופיה פוליטית 26/01/2017 08:00 31/03/2017 09:00
1880.0604 צומתי הכרעה בציונות, ביישוב ובמדינת ישראל, 1881 - 1981 26/01/2017 16:15 30/03/2017 16:15
1880.0606 הבודהיזם המשוגע - חוכמה, שיגעון ומודרניות בתורת הזן בודהיזם  20/01/2017 09:00 31/03/2017 09:00
1880.0610 המהפכה המדעית מקופרניקוס ועד ניוטון  20/01/2017 09:00 31/03/2017 09:00
1880.0613 דמוקרטיה, ליברליזם וקפיטליזם: ארה"ב מהקמתה ועד ימינו 20/01/2017 09:00 31/03/2017 09:00
1880.0617 לכתוב את השואה: היסטוריה, ספרות וזיכרון  20/01/2017 09:00 31/03/2017 09:00
1880.0801 סיפור העין; המבט באומנות 20/01/2017 09:00 31/03/2017 09:00
1880.0804 תחנות בתרבות המערב  20/01/2017 09:00 31/03/2017 09:00
1882.0603 The Holocaust: an Introduction 16/12/2016 09:00 10/03/2017 09:00
1882.0601 The Fall and Rise of Jerusalem 16/12/2016 09:00 10/03/2017 09:00
1882.0602 The Emergence of the Modern Middle East 16/12/2016 09:00 10/03/2017 09:00
1882.0604 The History of Modern Israel 16/12/2016 09:00 10/03/2017 09:00
1882.1001 מבוא למדעי הפסיכולוגיה 06/01/2017 09:00 10/032017 09:00
1882.1401 Economic Growth & Distributive Justice 06/01/2017 09:00 20/01/2017 09:00
סמסטר ב
1880.0106 גוף האדם – הבסיס האנטומי והפיזיולוגי של היציבה, התנועה והאימון הגופני 25/06/2017 14:15 15/08/2017 09:00
1880.0405 סוגיות בהתנהגות בעלי חיים 25/06/2017 16:15 15/08/2017 09:00
1880.0301 אשנב למדעי המחשב 26/06/2017 16:15 15/08/2017 09:00
1880.0313 שמשות וכוכבי לכת- חייהם ומותם 26/06/2017 18:15 15/08/2017 09:00
1880.0308 השלם וסך חלקיו: תפיסות בפיזיקה כימית של חומרים   27/06/2017 16:15 15/08/2017 09:00
1880.0311 אטום, גרעין, איזוטופים, ביקוע גרעיני והשלכותיו 27/06/2017 18:15 15/08/2017 09:00
1880.0406 צמחי תועלת 28/06/2017 16:15 15/08/2017 09:00
1880.0412 איך מארגנים חיים? התא כמודל 28/06/2017 16:15 15/08/2017 09:00
1880.0502 מבוא פיזיקלי לחקר המוח 28/06/2017 18:15 15/08/2017 09:00
1880.0501 אות ועוד: נושאים בסיסיים בעיבוד אותות 29/06/2017 16:15 15/08/2017 09:00
1880.0102 הבסיס התאי והמולקולרי של הסרטן 23/06/2017 09:00 15/08/2017 09:00
1880.0104 כיצד המדע מתמודד עם מחלות המוח 23/06/2017 09:00 15/08/2017 09:00
1880.0108 הרפתקאות לאורכו של הגנום 23/06/2017 09:00 15/08/2017 09:00
1880.0403 התמודדות האדם עם מחלות נגיפיות 23/06/2017 09:00 15/08/2017 09:00
1882.0303 רעיונות מרכזיים בפיזיקה 23/06/2017 09:00 15/08/2017 09:00
1882.0404 Understanding Plants 23/06/2017 09:00 15/08/2017 09:00
1882.0501 מבוא לאנרגיה מתחדשת 19/05/2017 09:00 28/07/2017 09:00
1880.0633 עידן האימפריות 26/06/2017 12:15 15/08/2017 09:00
1880.0636 מדוע שפות משתנות? 26/06/2017 16:15 15/08/2017 09:00
1880.0805 מוזיקת שנות השישים: התהוות ומהפכה 26/06/2017 18:15 15/08/2017 09:00
1880.1009 האיש החזק במדינה? היועץ המשפטי לממשלה והפוליטיקה בישראל עבודה      
1880.0632 פרשה בשבוע: מפגשים עם חוקרים, יוצרים ואנשי רוח על פרשת השבוע עבודה      
1880.0703 עניין של נקודת מבט - חשיבה יצירתית במתמטיקה 27/06/2017 16:15 15/08/2017 09:00
1880.1202 האינטרנט – מהויות, היבטים והשלכות 28/06/2017 10:00 15/08/2017 09:00
1880.0620 קריאה צמודה בארבעה סיפורי אהבה מאת עגנון  עבודה      
1880.0623 פרקי מבוא בפילוסופיה  29/06/2017 08:00 15/08/2017 09:00
1880.0634 החוויה המיסטית - רוח, שגעון וייחוד אירוטי בקיום האנושי 29/06/2017 16:15 15/08/2017 09:00
1880.0630 בודהה האמריקני: נוכחות תורת המזרח במערב המודרני 23/06/2017 09:00 15/08/2017 09:00
1880.0808 פילוסופיה בקולנוע  23/06/2017 09:00 15/08/2017 09:00
1880.0812 היפה, הנצחי והמאתגר: מהי יצירת מופת? 23/06/2017 09:00 15/08/2017 09:00
1882.0601 The Fall & Rise of Jeruslam 19/05/2017 09:00 28/07/2017 09:00
1882.0602 The Emergence of the Modern Middle East 19/05/2017 09:00 28/07/2017 09:00
1882.0603 The Holocaust: an Introduction 19/05/2017 09:00 28/07/2017 09:00
1882.0604 The History of Modern Israel 19/05/2017 09:00 28/07/2017 09:00
1882.1001 מבוא למדעי הפסיכולוגיה 19/05/2017 09:00 28/07/2017 09:00
1882.1401 Economic Growth & Distributive Justice 19/05/2017 09:00 28/07/2017 09:00

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive