אגדות כלכליות (1880.1002)


על הקורס:
בקורס אנסה להציג מבחר מודלים כלכליים בסיסיים הממחישים את צורת החשיבה של הכלכלן התיאורטי. מדי שבוע נדון ב"אגדה" אחת (מה שבכלכלה קוראים מודל).
 
 

 
רשימת הנושאים:
 
1. האדם הרציונלי והאי רציונלי: דיון במושג היסוד של הרציונליות בכלכלה.
2. השוק והג'ונגל: הצגה של המודלים של השוק והג'ונגל בהשוואה ביניהם.  
3. מה עושה ולא עושה תורת המשחקים? - הצגה בסיסית של מושג המשחק ומושג שיווי המשקל של נאש.
4. מי אמר ששחמט משחק לא מעניין? - משחקי סכום אפס.
5. "שן תחת שן": תרבות ההרתעה בתורת המשחקים - משחקים חוזרים ודיון במשמעותם.
6. שכנוע וויכוח - מודל של שכנוע.
7. משפט שלמה: תרגיל בתורת האימפלמנטציה - הצגת בעיית האימפלמנטציה באמצעות דוגמת משפט שלמה.
8. בעיית השדכן - בעיית השדכן של Gale Shapley.
9. למה לצבי יש קרניים ולמה סטודנטים לומדים באוניברסיטה? - המודל של Spence.
10. על ההיגיון (המפוקפק) של מבצעי שיווק -
11. על מכרזים ואנשים - מודלים של מכרזים פומביים.
12. הכלכלנים והשיח הציבורי - דיון כללי בתפקיד הכלכלה בשיח הציבורי.
 
 
לא יידרש ידע מתמטי מוקדם (מעבר לרמת בית ספר תיכון) אבל ייעשה שימוש בחשיבה פורמאלית ולפיכך הקורס אינו מומלץ למי שנרתע מלימודים מתמטיים.
 
 

שעות סמסטריאליות:
2

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive