השלם וסך חלקיו: תפיסות יסוד בתיאוריה של חומרים

פרופ

פרופ' חבר בביה"ס לכימיה. חיים סיים את כל תאריו באוניברסיטת תל-אביב, ועשה פוסט-דוקטורט באוניברסיטת שיקגו. הוא עוסק במודלים תיאורטיים של זורמים, ופרסם קרוב לשבעים מאמרים בכתבי עת מובילים. 

זכה באות הצטיינות בהוראה מטעם הרקטור.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive