קורסים: צמחי תועלת והצמחים הראשונים על פני כדור הארץ

פרופ

פרופ' יעקב גרטי הוא בוטנאי ישראלי, פרופסור מן המניין (אמריטוס) לבוטניקה בפקולטה למדעי החיים, המתמחה בחקר חזזיות ובפרט בחזזיות כביואינדיקטורים (סמנים ביולוגיים) לזיהום והשפעתו של זיהום אוויר על הפיזיולוגיה של החזזית. פרופ' גרטי חבר האגודה הבינלאומית לחקר החזזיות (International Association for Lichenology,‏ IAL) מ-1973, האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה (1973), האגודה הישראלית למדעי הצמח (1986), האגודה הישראלית לחקר חמצן ורדיקלים חופשיים (2000), וחבר כבוד של האגודה האיטלקית לחקר החזזיות (Societa Lichenologica Italiana) מ-2002. פרופ' גרטי כתב ספרים ומאמרים רבים.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive