לוח בחינות - תשפ"א

 עפ"י החלטת הנהלת האוניברסיטה, חלק מהמבחנים בשנת תשפ"א ייערכו בקמפוס.

 

סמסטר א' - קורסי מזרח

מס' קורס מרצי הקורס שם הקורס סוג מועד א שעה מועד ב שעה
1880-0101-01 פרופ' נועם שומרון הגנום האנושי: שיטות לקריאתו, הבנתו וההשלכות על הפרט והחברה מבחן 12.01.2021 8:15 12.03.2021 9:30
1880-0102-02 פרופ' יוסי שילה, פרופ' אילן צרפתי וד"ר כרמית לוי הבסיס התאי והמולקולרי של הסרטן מבחן 08.01.2021 9:00 12.03.2021 9:15
1880-0103-01 פרופ' יואל רק האבולוציה של האדם  מבחן 08.01.2021 9:00 12.03.2021 9:15
1880-0104-02 פרופ' אילנה גוזס, פרופ' דניאל אופן ופרופ' כרמית לוי כיצד המדע מתמודד עם מחלות המוח? מבחן 08.01.2021 9:10 12.03.2021 9:15
1880-0306-01 פרופ' שמואל מרקו כדור הארץ כפלנטה מאפשרת חיים מבחן 08.01.2021 9:30 12.03.2021 9:15
1880-0311-01 ד"ר ישראל שק אטום, גרעין, איזוטופים, ביקוע גרעיני והשלכותיו מבחן 13.01.2021 18:15 12.03.2021 9:30
1880-0314-01 ד"ר יאיר הרכבי מבוא לאסטרופיזיקה מבחן 11.01.2021 16:15 12.03.2021 9:30
1880-0407-01 פרופ' דוד עילם קוגניציה בבעלי חיים מבחן 01.01.2021 9:00 12.03.2021 9:15
1880-0502-01 ד"ר אורי נבו מבוא פיזיקלי לחקר המוח מבחן 12.01.2021 18:15 12.03.2021 9:30
1882-0301-01 ד"ר אמיר רובינשטיין צעדים ראשונים במדעי המחשב מבחן 01.01.2021 9:15 12.03.2021 9:00
1882-0302-01 ד"ר יוסף צפדיה ממה העולם מורכב: מבוא לכימיה כללית מבחן 11.12.2020 9:15 01.01.2021 9:15
1882-0303-01 פרופ' רון ליפשיץ רעיונות מרכזיים בפיזיקה מבחן 08.01.2021 9:40 12.03.2021 9:00
1882-0404-01 ד"ר אביבה כץ להבין צמחים מבחן 08.01.2021 9:40 12.03.2021 9:00
1882-0413-02 פרופ' ג'וני גרשוני וירוסים, איך מנצחים אותם? מבחן 11.12.2020 9:30 01.01.2021 9:15
 

סמסטר א' - קורסי מערב

 
מס' קורס מרצי הקורס שם הקורס סוג מועד א שעה מועד ב שעה
1880-0610-01 פרופ' ליאו קורי המהפיכה המדעית מקופרניקוס ועד ניוטון  מבחן 08.01.2021 9:30 12.03.2021 9:15
1880-0612-01 אוון גרי-כהן צורות וצלילים - לשון, אוזן ומוח מבחן 12.01.2021 18:15 12.03.2021 9:30
1880-0613-01 פרופ' אייל נוה ארה"ב מהקמתה ועד ימינו מבחן 08.01.2021 9:10 12.03.2021 9:15
1880-0630-01 פרופ' יעקב רז בודהה האמריקני עבודה 12.03.2021      
1880-0635-01 פרופ' מוטי גולני היסטוריה של האקטואליה - בריטניה בארץ ישראל, 1948-1918 מבחן 08.01.2021 9:20 12.03.2021 9:15
1880-0636-01 פרופ' חוה בת-זאב שילדקרוט מדוע שפות משתנות?  מבחן 11.01.2021 16:15 12.03.2021 9:30
1880-0801-01 פרופ' אסף פינקוס סיפור העין; המבט באומנות מבחן 08.01.2021 9:20 12.03.2021 9:15
1880-0808-01 ד"ר הנרי אונגר פילוסופיה בקולנוע עבודה 12.03.2021      
1880-0815-01 פרופ' מל רוזנברג המוסיקה המערבית הפופולרית במאה ה-20 מבחן 10.01.2021 18:15 12.03.2021 9:30
1880-1007-01 גב' רונית קמפף ילידים דיגיטליים עבודה 12.03.2021      
1880-1802-01 גב' מאיה רומן מדע ומגדר בראי הפילוסופיה עבודה 12.03.2021      
1882-0602-01 פרופ' אשר ססר המזרח התיכון המודרני מבחן 11.12.2020 9:00 01.01.2021 9:15
1882-0604-01 פרופ' אייל נוה ההיסטוריה של ישראל המודרנית מבחן בית 13-16.12.2020   10-13.01.2021  
1882-0605-01 פרופ' מירי שפר-מוסינזון תולדות העמים המוסלמים מבחן 11.12.2020 9:30 01.01.2021 9:15
1882-1001-01 פרופ' גלית יובל מבוא למדעי הפסיכולוגיה מבחן 11.12.2020 9:15 01.01.2021 9:15
1882-1401-01 פרופ' יורם מרגליות צמיחה כלכלית וצדק חלוקתי מבחן 01.01.2021 9:00 12.03.2021 9:00
 

סמסטר ב' - קורסי מזרח

 
מס' קורס מרצי הקורס שם הקורס סוג מועד א שעה מועד ב שעה
1880-0102-01 פרופ' יוסי שילה, פרופ' אילן צרפתי וד"ר כרמית לוי הבסיס התאי והמולקולרי של הסרטן מבחן 11.06.2021 10:00 14.07.2021 10:00
1880-0103-02 פרופ' יואל רק האבולוציה של האדם מבחן 11.06.2021 10:00 14.07.2021 10:00
1880-0104-01 פרופ' אילנה גוזס, פרופ' דניאל אופן וד"ר לידיה גביס כיצד המדע מתמודד עם מחלות המוח מבחן 11.06.2021 10:00 14.07.2021 10:00
1880-0108-01 פרופ' נועם שומרון הרפתקאות לאורכו של הגנום האנושי מבחן 11.06.2021 10:00 14.07.2021 10:00
1880-0306-02 פרופ' שמואל מרקו כדור הארץ כפלנטה מאפשרת חיים מבחן 11.06.2021 10:00 14.07.2020 10:00
1880-0309-01 ד"ר ישראל שק עולם שטוח, עולם עגול מבחן 16.06.2021 18:15 14.07.2021 10:00
1880-0313-01 פרופ' דינה פריאלניק שמשות וכוכבי-לכת מבחן 13.06.2021 16:15 14.07.2021 10:00
1880-0407-02 פרופ' דוד עילם קוגניציה בבעלי חיים מבחן 04.06.2021 10:00 14.07.2021 10:00
1880-0410-01 פרופ' אביגדור אבלסון, מר אבי בלאו מדע בשליחות הסביבה  מבחן בית 14-16.06.2021 להגשה עד 23:00 12-14.07.2021 להגשה עד 23:00
1880-0412-01 פרופ' אורנה אלראי-שטיין ופרופ' מרסלו ארליך איך מארגנים חיים? התא כמודל מבחן 11.06.2021 10:00 14.07.2021 10:00
1880-0415-01 פרופ' יוסי לשם ופרופ' יורם יום-טוב תולדות שמירת הטבע בישראל ואתגרים לעתיד מבחן 16.06.2021 16:15 14.07.2021 10:00
1882-0301-02 ד"ר אמיר רובינשטיין צעדים ראשונים במדעי המחשב מבחן 04.06.2021 10:00 14.07.2021 10:00
1882-0302-02 ד"ר יוסף צפדיה ממה העולם מורכב: מבוא לכימיה כללית מבחן 07.05.2021 10:00 04.06.2021 10:00
1882-0303-02 פרופ' רון ליפשיץ רעיונות מרכזיים בפיזיקה מבחן 11.06.2021 10:00 14.07.2021 10:00
1882-0404-02 ד"ר אביבה כץ להבין צמחים מבחן 11.06.2021 10:00 14.07.2021 10:00
1882-0413-02 פרופ' ג'וני גרשוני וירוסים, איך מנצחים אותם? מבחן 07.05.2021 10:00 04.06.2021 10:00

סמסטר ב' - קורסי מערב

מס' קורס מרצי הקורס שם הקורס סוג מועד א שעה מועד ב שעה
1880-0624-01 פרופ' יואב אריאל פילוסופיה בסין הקלאסית עבודה 14.07.2021      
1880-0628-01 פרופ' משה צוקרמן מבוא לסוציולוגיה של האמנות מבחן 04.06.2021 10:00 14.07.2021 10:00
1880-0634-01 פרופ' יעקב רז החוויה המיסטית עבודה 14.07.2021      
1880-0638-01 פרופ' זהר שביט מה קרה לכיפה אדומה בדרך למאה ה-21? עבודה 14.07.2021      
1880-0805-01 פרופ' מל רוזנברג מוזיקת שנות ה-60: התהוות ומהפכה מבחן 13.06.2021 18:15 14.07.2021 10:00
1880-0812-01 ד"ר הנרי אונגר היפה, הנצחי והמאתגר: מהי יצירת מופת? עבודה 14.07.2021      
1880-0814-01 פרופ' אסף פינקוס סיפורים גותיים - זהות, רגש ופנטזיה בגרמניה מימי הביניים אל המאה ה-20 מבחן בית 14-16.06.2021 להגשה עד 23:00 12-14.07.2021 להגשה עד 23:00
1880-1801-01 גב' שני אבנשטיין וד"ר ענת כהן מ-Web 2.0 ל-Web 3.0: מוויקיפדיה לוויקידאטה עבודה 14.07.2021      
1880-1803-01 גב' נעה ישראלי זהות ישראלית מספר מטלות במהלך הקורס        
1882-0601-01 פרופ' עודד ליפשיץ נפילתה ועלייתה של ירושלים מבחן בית 5-7.05.2021 להגשה עד 12:00 9-11.06.2021 להגשה עד 12:00
1882-0603-01 פרופ' חוי דרייפוס השואה מבחן בית 5-7.05.2021 להגשה עד 12:00 9-11.06.2021 להגשה עד 12:00
1882-0604-02 פרופ' אייל נוה ההיסטוריה של ישראל המודרנית מבחן בית 5-7.05.2021 להגשה עד 12:00 9-11.06.2021

להגשה עד 12:00

1882-0605-02 פרופ' מירי שפר-מוסינזון תולדות העמים המוסלמים מבחן 07.05.2021 10:00 04.06.2021 10:00
1882-1001-02 פרופ' גלית יובל מבוא למדעי הפסיכולוגיה מבחן 07.05.2021 10:00 04.06.2021 10:00
1882-1002-02 ד"ר אוריאל אבולוף מוות, חופש והחיפוש אחר משמעות מבחן 04.06.2021 10:00 14.07.2021 10:00
1882-1401-02 פרופ' יורם מרגליות צמיחה כלכלית וצדק חלוקתי מבחן 04.06.2021 10:00 14.07.2021 10:00

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive