לוח בחינות - תשע"ט

enlightened יש לעקוב אחר שינויים במערכת השעות ובלוח הבחינות

 

אנא עקבו אחר עדכונים בעניין שעת הבחינה.

מיקום הבחינה יתפרסם יום לפי הבחינה בלשונית "מיקום הבחינה" באתר זה.

לגבי עבודות: מרצה הקורס יודיע על הדרך להגשת העבודה. (בדוא"ל, ב-Moodle או בעותק קשיח למשרדי "כלים שלובים").

 

 

סמסטר א'

 

 

 

 

 

 

קורסי מזרח (לפי מספרי קורס)

 

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

1880-0101-01

הגנום האנושי

בחינה

8.1.19

08:15

8.3.19

09:00

1880-0103-01

האבולוציה של האדם

בחינה

4.1.19

09:00

8.3.19

09:00

1880-0304-01

פיזיקה מקטן ועד גדול

בחינה

8.1.19

18:15

8.3.19

09:00

1880-0306-01

כדור הארץ כפלנטה מאפשרת חיים

בחינה

28.12.18

09:00

8.3.19

09:00

1880-0309-01

עולם שטוח, עולם עגול

בחינה

13.1.19

18:15

8.3.19

09:00

1880-0310-01

רציפות או בדידות

בחינה

10.1.19

16:15

8.3.19

09:00

1880-0407-01

קוגניציה בבעלי חיים

בחינה

4.1.19

09:00

8.3.19

09:00

1880-0411-01

צמחים בעלי פרחים

בחינה

9.1.19

16:15

8.3.19

09:00

1880-0501-01

אות ועוד: נושאים בסיסיים בעיבוד אותות

בחינה

13.1.19

16:15

8.3.19

09:00

1882-0301-01

צעדים ראשונים במדעי המחשב

בחינה

4.1.19

09:00

8.3.19

09:00

1882-0302-01

ממה העולם מורכב: מבוא לכימיה כללית

בחינה

30.11.18

09:00

28.12.18

09:00

1882-0303-01

רעיונות מרכזיים בפיזיקה

בחינה

4.1.19

09:00

8.3.19

09:00

1882-0404-01

להבין צמחים

בחינה

4.1.19

09:00

8.3.19

09:00

1882-0413-02

וירוסים, איך מנצחים אותם?

בחינה

30.11.18

09:00

28.12.18

09:00

1882-0501-01

מבוא לאנרגיה מתחדשת

בחינה

30.11.18

09:00

28.12.18

09:00

 

קורסי מערב (לפי מספרי קורס)

 

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

1880-0602-01

תורת המדינה

בחינה

10.1.19

08:15

8.3.19

09:00

1880-0606-01

הבודהיזם המשוגע

עבודה

10.2.19

13:00

 

 

1880-0610-01

המהפכה המדעית מקופרניקוס ועד ניוטון

בחינה

4.1.19

09:00

8.3.19

09:00

1880-0612-01

צורות וצלילים

בחינה

8.1.19

18:15

8.3.19

09:00

1880-0613-01

ארה"ב מהקמתה ועד ימינו

בחינה

4.1.19

09:00

8.3.19

09:00

1880-0622-01

האביב הערבי

בחינה

7.1.19

18:15

8.3.19

09:00

1880-0628-01

מבוא לסוציולוגיה של האמנות

בחינה

4.1.19

09:00

8.3.19

9:00

1880-0632-01

פרשה בשבוע

בחינה

13.1.19

16:15

8.3.19

09:00

1880-0640-01

דוד בן גוריון - מנהיגות והכרעות

בחינה

10.1.19

16:15

8.3.19

09:00

1880-0801-01

סיפור העין; המבט באומנות

בחינה

4.1.19

09:00

8.3.19

09:00

1880-0808-01

פילוסופיה בקולנוע

בחינת בית

4.1.19

12:00

8.3.19

12:00

1880-0815-01

המוסיקה המערבית הפופולרית במאה ה-20

בחינה

13.1.19

18:15

8.3.19

09:00

1880-0892-01

האירוע התיאטרוני

בחינה

7.1.19

16:15

8.3.19

09:00

1880-1007-01

ילידים דיגיטליים

עבודה

10.2.19

13:00

 

 

1880-1801-01

מ-Web 2.0 ל-Web 3.0: וויקיפדיה לוויקידאטה

עבודה

10.2.19

13:00

 

 

1880-1802-01

מדע ומגדר בראי הפילוסופיה

בחינה

7.1.19

16:15

8.3.19

09:00

1882-0602-01

התהוותו של המזרח התיכון המודרני

בחינה

30.11.18

09:00

28.12.18

09:00

1882-0604-01

ההיסטוריה של ישראל המודרנית

בחינה

30.11.18

09:00

28.12.18

09:00

1882-0605-01

ההיסטוריה של הערבים והאסלאם

בחינה

30.11.18

09:00

28.12.18

09:00

1882-1001-01

מבוא למדעי הפסיכולוגיה

בחינה

30.11.18

09:00

28.12.18

09:00

1882-1002-01

מוות, חופש והחיפוש אחר משמעות

בחינה

4.1.19

09:00

8.3.19

09:00

1882-1401-01

צמיחה כלכלית וצדק חלוקתי

בחינה

28.12.18

09:00

8.3.19

09:00

 

סמסטר ב'

 

 

 

 

 

 

קורסי מזרח (לפי מספרי קורס)

 

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

1880-0102-01

הבסיס התאי והמולקולרי של הסרטן

בחינה

7.6.19

09:00

18.7.19

09:00

1880-0104-01

כיצד המדע מתמודד עם מחלות המוח

בחינה

7.6.19

09:00

18.7.19

09:00

1880-0106-01

גוף האדם

בחינה

2.6.19

14:15

11.7.19

09:00

1880-0108-01

הרפתקאות לאורכו של הגנום האנושי

בחינה

7.6.19

09:00

18.7.19

09:00

1880-0311-01

אטום, גרעין, ביקוע: כור גרעיני ופצצה גרעינית

בחינה

12.6.19

18:15

11.7.19

09:00

1880-0313-01

שמשות וכוכבי לכת

בחינה

10.6.19

18:15

11.7.19

09:00

1880-0405-01

סוגיות בהתנהגות בעלי חיים

בחינה

2.6.19

16:15

11.7.19

09:00

1880-0406-01

צמחי תועלת

בחינה

12.6.19

16:15

11.7.19

09:00

1880-0409-01

הציפורים הנודדות אינן יודעות גבולות

בחינה

13.6.19

16:15

11.7.19

09:00

1880-0410-01

מדע בשליחות הסביבה

בחינה

10.6.19

16:15

11.7.19

09:00

1880-0412-01

איך מארגנים חיים? התא כמודל

בחינה

7.6.19

09:00

18.7.19

09:00

1880-0502-01

מבוא פיזיקלי לחקר המוח

בחינה

11.6.19

18:15

11.7.19

09:00

1882-0301-02

צעדים ראשונים במדעי המחשב

בחינה

17.5.19

09:00

11.7.19

09:00

1882-0302-02

ממה העולם מורכב: מבוא לכימיה כללית

בחינה

17.5.19

09:00

11.7.19

09:00

1882-0303-02

רעיונות מרכזיים בפיזיקה

בחינה

7.6.19

09:00

18.7.19

09:00

1882-0404-02

להבין צמחים

בחינה

7.6.19

09:00

18.7.19

09:00

1882-0413-02

וירוסים, איך מנצחים אותם?

בחינה

17.5.19

09:00

11.7.19

09:00

1882-0501-02

מבוא לאנרגיה מתחדשת בחינה 17.5.19 09:00 11.7.19 09:00

 

קורסי מערב (לפי מספרי קורס)

 

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

1880-0607-01

דתיות, מדעיות והמסורת היהודית

בחינת בית

13.6.19

12:00

22.7.19

12:00

1880-0623-01

פרקי מבוא בפילוסופיה

בחינה

13.6.19

08:15

11.7.19

09:00

1880-0624-01

פילוסופיה בסין הקלאסית

עבודה

14.7.19

13:00

 

 

1880-0630-01

בודהה האמריקני: תורות המז' במע' המודרני

עבודה

14.7.19

13:00

 

 

1880-0636-01

מדוע שפות משתנות?

בחינה

10.6.19

16:15

11.7.19

09:00

1880-0805-01

מוזיקת שנות ה-60: התהוות ומהפכה

בחינה

2.6.19

18:15

11.7.19

09:00

1880-0812-01

היפה, הנצחי והמאתגר: מהי יצירת מופת?

עבודה

14.7.19

13:00

 

 

1880-0814-01

סיפורים גותיים

בחינה

7.6.19

09:00

18.7.19

09:00

1880-0892-02

האירוע התיאטרוני

בחינה

10.6.19

16:15

11.7.19

09:00

1880-1010-01

אסטרטגיה פוליטית אונליין

בחינה

11.6.19

16:15

11.7.19

09:00

1882-0601-01

נפילתה ועלייתה של ירושלים

בחינה

17.5.19

09:00

11.7.19

09:00

1882-0603-01

השואה- מבוא

בחינה

17.5.19

09:00

11.7.19

09:00

1882-0604-02

ההיסטוריה של ישראל המודרנית

בחינה

17.5.19

09:00

11.7.19

09:00

1882-1001-02

מבוא למדעי הפסיכולוגיה

בחינה

17.5.19

09:00

11.7.19

09:00

1882-1002-02

מוות, חופש והחיפוש אחר משמעות

בחינה

7.6.19

09:00

18.7.19

09:00

1882-1401-02

צמיחה כלכלית וצדק חלוקתי

בחינה

17.5.19

09:00

11.7.19

09:00

 
 
 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive